پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي خانه فرهنگ مشعلدار در مراحل پاياني خود قرار دارد

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طراحي خانه فرهنگ مشعلدار در مراحل پاياني خود قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: خانه فرهنگ، تشکلي است مردم نهاد و زيرمجموعه محله يا ناحيه شهري با ماهيت اجرايي که اجراي برنامه هاي فرهنگي محله محور و همچنين کشف استعدادها و امکان ظهور آنان را بر عهده دارد.

وي بيان کرد: خانه فرهنگ مشعلدار در زميني به مساحت حدود 400 مترمربع که در قسمت غربي شهرک مشعلدار واقع شده است ساخته خواهدشد.

وي افزود: اين سايت از غرب به بلوارخليج فارس و اراضي کشاورزي محدوده طرح، از شمال، جنوب و شرق به کاربري هاي مسکوني همسايگي، دسترسي دارد و اين پروژه در چهار سطح شامل زيرزمين، همکف، طبقات اول و دوم ساخته خواهد شد.

وي بيان کرد: اين مجموعه شامل فضاي اطلاعات و نگهباني، سالن گردهمايي با ظرفيت100نفر، وضوخانه و نمازخانه خواهران و برادران، بخش هاي اداري، نمايشگاه، فروشگاه محصولات فرهنگي، کلاس هاي آموزش تئوري، آتليه و کارگاه هاي عکس و فيلم ، فرش و گليم، نقاشي و طراحي، صنايع دستي، سفال، کتابخانه با ظرفيت 60 نفر، بخش رياست و معاونت و اتاق منشي، سالن جلسات و سرويس هاي بهداشتي مجزا، آسانسور و تأسيسات مي باشد.

حافظي تصريح کرد: از مهمترين اهداف ساخت خانه فرهنگ در ناحيه شهري مشعلدار رشد و ترويج فضاي اخلاقي بر مبناي هويت اسلاميايراني، ارتقاي زندگي در ميان ساکنان ناحيه، شناسايي و شکوفايي استعدادها و خلاقيت‌هاي فرهنگي و هنري ساکنان ناحيه، اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري محله محور، ايجاد زمينه و فرصت مناسب براي جلب مشارکت مختلف مردم در امور فرهنگي و هنري، بسترسازي براي تحقق و ارتقاي فرهنگ شهروندي و افزايش تعلق اجتماعي و توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي در محلات مي باشد.

اين مسوول ادامه داد: از طرفي مهمترين ابعاد ساخت خانه فرهنگ مشعلدار را مي‌توان در ابعاد محيطي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و کارکردي، مناسبتي و فراغتي تعريف کرد.

اين مسوول اذعان کرد: با ساخت و بهره برداري از پروژه خانه فرهنگ مشعلدار و امکان جذب جمعيت در گروه هاي سني گوناگون از مرکز استان و نواحي اطراف مانند شهرستان البرز، خاکعلي و.... و حضور اين جمعيت فعال در ناحيه شهري مشعلدار امکان رونق نسبي در کسب وکارهاي درون و برون شهري و رسته هاي مربوط به فعاليت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خانه فرهنگ مانند کسبه رسته فرش و گليم، صنايع دستي، عکاسي و مشاغل مرتبط با آموزش هاي تئوري وجود داشته باشد.

وي گفت: ساخت و بهره برداري پروژه خانه فرهنگ امکان ايجاد تعامل بين نهادهاي مختلف را نيز فراهم مي سازد.

حافظي بيان کرد: در واقع خانه فرهنگ مي تواند به عنوان يک پايلوت اداري- فرهنگي سبب تشکيل همبستگي بين سازمان هاي موجود در محدوده طرح و حتي خارج از محدوده طرح گردد.

وي اضافه کرد: در صورت تمايل نهادها و سازمان هاي درون و برون منطقه اي به استفاده از امکانات و توانمندي هاي خانه فرهنگ مشعلدار تأثيرات مستقيم اين پروژه خود را نشان مي دهد، به طور مثال فضاهاي مربوط به سالن گردهمايي اين پروژه مي تواند توسط ساير سازمان ها مورد استفاده قرارگرفته که نشان مي دهد پتانسيل تأثير اين پروژه بر سازمان هاي اطراف نيز بالا مي باشد.

وي ادامه داد: در صورت استفاده نهادها و سازمان ها از فضاهاي فرهنگي پروژه امکان تعاملات بيشتر بين سازمان‌ها توسط خانه فرهنگ به عنوان يک پايلوت مهيا مي گردد.وي افزود: ارزيابي تأثيرات اجتماعي در اين پروژه نشان مي دهد احداث اين مجموعه سبب ايجاد حسن تعلق محله اي، کاهش آسيب هاي اجتماعي، ايجاد فرصت هاي شغلي براي زنان  خانه دار، رونق اقتصادي در مقياس محلي، رضايت اجتماعي، توزيع مناسب خدمات و افزايش سرانه امکانات فرهنگي در سطح ناحيه شهري خواهد شد.

حافظي خاطر نشان کرد: طراحي خانه فرهنگ مشعلدار سبب ساماندهي رفتارهاي اجتماعي، فرهنگ سازي، ترويج و توسعه فرهنگ شهري و گسترش آگاهي هاي شهروندان در خصوص حقوق و وظايف خويش و افزايش سطح بينش و آگاهي و نهادينه کردن رفتارسالم ميان شهروندان مي باشد.

وي گفت: از طرفي در شرايط کنوني جامعه که با آسيب هاي اجتماعي مختلفي مواجه ايم ، برگزاري کلاس هاي روانشناسي و روانشناختي براي خانواده ها  توسط خانه هاي فرهنگ مي تواند در کاهش آسيب هاي اجتماعي بسيار موثر واقع شود و همچنين خانه فرهنگ مي تواند با برگزاري کارگاه ها وکلاس هاي مربوط به آموزش هاي  مشاغل خانگي ومشاغل سطوح فني وحرفه اي ، کشاورزي ، دامپروري و..... در توليد اشتغال وکسب سرمايه و ثروت و اصلاح الگوهاي اقتصادي براي ساکنان منطقه بسيار موثر باشد .

مدير عامل سازمان خدمات طراحي بيان کرد: پروژه خانه فرهنگ، زمينه اي است براي انديشيدن مخاطبيني از تمام اقشار جامعه به خصوص قشر ساکن در بخش محروم ناحيه مشعلدار و جوانان آن را مورد هدف قرار مي دهد و با ساخت خانه فرهنگ مشعلدار الگوي اقتصادي اين ناحيه که به نظرمي رسد يک الگوي سنتي محور باشد مي تواند به سمت يک الگوي اقتصادي مدرن آموزش محور تغيير يابد.

وي گفت: همچنين تاثير خانه فرهنگ بر تغيير شکل الگوي اجتماعي موجود در شهر از طريق ترويج فرهنگ هاي مرتبط مبتني بر مباني فکري اسلامي در زمينه هاي مختلف امري اجتناب ناپذير مي باشد.

حافظي عنوان کرد: شبکه حمل و نقل موجود در محدوده خانه فرهنگ مشعلدار نيز به دليل ايجاد ارتباط اين ناحيه با مرکز استان از طريق بروز تعاملات اجتماعي دچار تغيير و گستردگي در کميت و کيفيت خواهد شد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين يادآور شد:  آنچه مي توان به عنوان مهمترين تأثيرات متأثر از ساخت خانه فرهنگ مشعلدار ذکر کرد درگير كردن مردم اين ناحيه با سبک زندگي سالم و فعال مي باشد و  آنچه مسلم است آن است که خانه فرهنگ مشعلدار قابليت تبديل شدن به يک پايلوت فرهنگي- اجتماعي در سطح منطقه  و نواحي اطراف خود و حتي مناطق جنوبي شهر قزوين را دارا مي باشد.

وي گفت: بدين جهت درصورتي که اين مکان به عنوان يک مرکزيت توسعه شهري در آينده قلمداد گردد مي تواند از لحاظ مسائل مربوط به هويت، فرهنگ، معماري، بوم  و زيست به عنوان يک الگوي شهري مورد تأکيد و استفاده قرار گيرد.

پايان پيام