جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي آبراهه‌هاي اصلي سيلاب‌رو ناحيه انديشه در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: به منظور بازگشايي و رفع مشکلات زيست محيطي و آلودگي طراحي تنها مسير اصلي سيلاب‌رو و آبراهه اصلي ناحيه انديشه(وثوق آباد، انديشه،حسن آباد) در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: در اين مطالعه ساماندهي و کاناليزه کردن 2 مسير و آبراهه اصلي سيلابرو وثوق آباد و  انديشه به طول هزار و 600 متر و آبراهه اصلي سيلابرو ضلع شرقي حسن آباد به طول 500 متر به طور جمع به طول2هزار و 100 متر در دستور کار مهندس مشاور طراح پروژه قرار گرفته است.

اين مسوول بيان کرد: اکنون با توجه به بستر خاکي و شيب نامناسب و همچنين عدم بسترسازي، مسير اين سيلابروها با توجه به ورود رواناب سطحي معابر و همچنين فاضلاب تعدادي از واحدهاي مسکوني و تجاري، متأسفانه تبديل به نيزار و لجنزار درآمده و ضمن انسداد مسير عبور سيلاب بارش هاي مناطق مرتفع بالادستي اين مناطق، موجب افزايش خطرات آبگرفتگي و پخش سيلاب در محدوده مناطق مسکوني گرديده است و در فصل تابستان نيز با توجه به فقدان بارش، تجمع فاضلاب و عدم تخليه آن مشکلات آلودگي و زيست محيطي براي اهالي محل، ايجاد کرده است.

حافظي تصريح کرد: هدف اصلي در مطالعات اين پروژه علاوه بر حل مشکلات زيست محيطي که اشاره شد، بازگشايي مسير به منظور تسهيل در عبور سيلاب بارش هاي فصلي حوضه آبگير بالادستي و تخليه رواناب هاي سطحي جاري در معابر مناطق مسکوني، مي باشد.

وي گفت: از اقدامات ديگر در مطالعات اين پروژه در چارچوب طرح تفصيلي، انجام عمليات نقشه برداري و استعلام محدوده بستر و حريم و شناسايي متصرفات احداثي به منظور طراحي کانال سيلابر و در بستري مطمئن خواهد بود.

وي گفت: از آنجاييکه اين پروژه براي رفاه حال اهالي محل در محله هاي وثوق آباد، انديشه و حسن آباد در محدوده شهرداري منطقه سه، اجرا خواهد شد لذا نياز به همکاري اهالي محل با شهرداري، براي سر و سامان دادن به وضع نامطلوب فعلي به لحاظ رفع آلودگي هاي زيست محيطي و بيماري زا، در مراحل مطالعات پروژه و اجراي آن، مي باشد.

وي خاطر نشان کرد: به هر حال براي کاهش مشکلات فعلي زيست محيطي و عبور ايمن سيلاب و همچنين جمع آوري بخشي از رواناب سطحي در مناطق مزبور، بايد از هم اکنون ديگر شاهد تخليه فاضلاب به معابر و در نهايت تخليه به اين مسيرها که در داخل محدوده مسکوني است نباشيم تا با کمک و رعايت خود اهالي و همچنين اجراي اين پروژه توسط شهرداري در آينده، بتوان محيطي سالم و با نشاط براي زندگي مناسب اهالي فراهم کرد.

پايان پيام