سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح مکانيابي و طراحي تابلوهاي راهبردي و راهنمايي باغستان سنتي شهر قزوين آماده اجراست

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به افزايش خوانايي و حفظ باغات سنتي شهر قزوين، طرح مکانيابي و طراحي تابلوهاي راهبردي و راهنمايي باغستان سنتي شهر قزوين آماده اجراست.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به زون بندي باغات سنتي و شناسايي راه‌هاي دسترسي، نيازسنجي کامل الگو و محتواي تابلوهاي راهنما با حضور تيم راهبري خبره و حداکثرسازي خوانايي باغات سنتي شهر قزوين اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي اين پروژه بر شهر قزوين عبارتند از دسترسي سريع به نقاط مختلف باغستان سنتي در مواقع اضطراري، معرفي باغستان و راهنمايي گردشگران و حفظ ميراث طبيعي شهر قزوين مي باشد.

پايان پيام