پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي پروژه پارک‌هاي جيبي در منطقه 2 شهرداري قزوين آماده اجراست

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طراحي پارک جيبي با مساحت 2هزار و 800 مترمربع واقع در شمال سردرب کنسولگري جنب کوچه فکوري، به عنوان يک پروژه شاخص توسعه درون محله اي تهيه شد و اکنون آماده اجراست.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به پاسخگويي نيازهاي زيست محيطي و تفريحي ساکنان محله و دربرداشتن حداقل الزامات و فضاهاي يک پارک کوچک مقياس، هويت بخشي به محله و افزايش خوانايي آن با توليد نشانه و گره شهري و همخواني طرح کفسازي با طرح کاشي بندي سردر کنسولگري اشاره کرد.

 حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از توزيع مناسب امکانات و خدمات شهري در راستاي افزايش عدالت اجتماعي، استفاده بهينه از فضاهاي رها شده شهري و پيشگيري از معضلات اجتماعي و کالبدي و بصري وجود اين فضاها، حذف پارک خودرو در محل کنوني و در نتيجه کاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از دود خودرو ها در سايت مورد طراحي و فراهم ساختن محيطي امن جهت مکث و تبادل نظر مردم است.

پايان پيام