یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي کدهاي ارتفاعي معابر اصلي و فرعي منطقه يک شهر قزوين در دست تهيه است

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به نظم بخشيدن به نحوه جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي و ساماندهي آن در بافت قديم طرح کدهاي ارتفاعي همه معابر اصلي و فرعي در محدوده منطقه يک شهر قزوين در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمداسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به برقراري نظم و انسجام در عمران شهري و ساخت و سازها و تسهيل فرآيند صدور پروانه ساختماني، بهبود و ساماندهي نحوه جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي، تجهيز طرح هاي 2 بعدي مانند جامع و تفصيلي به پروژه‌هاي سه بعدي در مقايس متناسب با نيازهاي واحدهاي فني مديريت شهري اشاره کرد.

حافظي خاطرنشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از نظم بخشيدن به نحوه جمع‌آوري و هدايت آب‌هاي سطحي و ساماندهي آن در بافت قديم شهر، بهره‌برداري خارج کردن تعدادي از چاه‌هاي جاذب آب‌هاي سطحي، تعيين همزمان «بر و کف» هر ملک در هنگام صدور پروانه ساختماني و تسهيل دستيابي به منظر شهري با کمترين آشفتگي بصري است.  

پايان پيام