دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح مسير دسترسي ناحيه منفصل شهري مشعلدار به جاده قزوين- بوئين زهرا آماده اجراست

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: در جهت افزايش ايمني تردد و کاهش تصادفات در مجاروت بافت مسکوني اين ناحيه شهري، طرح مسير دسترسي ناحيه منفصل شهري مشعلدار به جاده قزوين- بوئين زهرا تهيه شده و آماده اجراست.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به بررسي کامل طرح‌هاي فرادست و برگزاري جلسات مشترک با مسوولان و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازي استان قزوين، رعايت دقيق آيين نامه ها و ضوابط طراحي کندرو و مسير دسترسي و کسب اطلاع کامل از تأسيسات شهري و تهيه طرح متناسب با موقعيت تأسيسات اساسي و تحليل تصادفات رخ داده در محل پروژه و ارائه گزينه‌هاي طراحي با در نظر داشتن الگوهاي حرکتي خطرسازي در محدوده پروژه اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از  افزايش ايمني تردد محور قزوين بوئين زهرا در مجاورت ناحيه منفصل شهري مشعلدار و بافت حاشيه جاده، نظم بخشي به حرکت‌هاي سواره رو هنگام ورود به نواحي ياد شده و خروج از آن، کاهش آمار تصادفات و افزايش مطلوبيت و زيست پذيري محيط حاشيه جاده است.

پايان پيام