پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي قطعه مشاهير و هنرمندان در بهشت فاطمه(س) قزوين به پايان رسيد

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طراحي متمايز کردن محل دفن مشاهير با قسمت‌هاي ديگر بهشت فاطمه(س) براي شناساندن چهره‌هاي نامدار اين شهر به نسل‌هاي امروز و آينده به پايان رسيده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمداسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به متمايز و برجسته ساختن مزار هنرمندان به منظور معرفي الگوهاي مناسب، ارائه طرح کفسازي براي تسهيل عبور و مرور افراد براي مراجعه به مزار هنرمندان و طراحي المان‌هايي در محدوده سايت براي (س)متمايز شدن محدوده و به وجود آوردن تنوع فضايي در مجموعه آرامستان بهشت فاطمه اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از  توجه به مشاهير و هنرمندان برجسته استان قزوين و شناساندن چهره‌هاي نامدار مشاهير اين شهر به نسل هاي امروز و آينده است.

پايان پيام