جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

مطالعه و باز طراحي ساختمان مرکز ناحيه مينودر در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به عدم تشخيص ساختمان شهرداري، پروژه باز طراحي ساختمان مرکز ناحيه مينودر و منظرسازي و طراحي اطراف آن در دست تهيه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمداسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به برخورداري طرح از مفاهيمي نظير مردم واري و دعوت کنندگي، تشخص، ماندگاري و هويت ساختمان شهرداري اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از تسهيل در امور اداري مراجعان ناحيه و در دسترس بودن امکانات اداري شهرداري براي مردم در ناحيه است.

پايان پيام