یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

بانک اطلاعاتي و نقشه شبکه آبرساني فضاي سبز شهر قزوين در محيط GIS در دست تهيه است

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به لزوم وجود بانک اطلاعاتي شبکه آبرساني فضاي سبز شهر قزوين، پروژه بانک اطلاعاتي و نقشه منابع آب، شبکه آبرساني و توزيع آب خام فضاي سبز شهر قزوين در محيط GIS در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به گردآوري اطلاعات و مشخصات فني منابع آب (چاه‌ها) و شبکه‌هاي لوله گذاري آب خام فضاي سبز(بانک اطلاعات) و تهيه نقشه جانمايي موقعيت چاه‌ها و شبکه آبرساني آب خام فضاي سبز در مقياس يک پانصدم و در سيستم مختصات UTM اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از تسهيل برنامه‌ريزي و بهره‌برداري بهينه از تأسيسات موجود و سرويس و تعميرات و نگهداري آن براي مديران، کارشناسان و پيمانکاران، افزايش توان بهره‌وري سرمايه‌گذاري انجام شده براي چاه‌هاي عميق و تأسيسات شبکه لوله گذاري آب خام، قرار گرفتن بانک اطلاعاتي و نقشه شبکه آب خام در محيط GIS و در اختيار کميته حفاري شهرداري براي تسهيل در صدور مجوزها به اشخاص حقيقي، حقوقي و ارگان‌هاست.

پايان پيام