دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح مطالعاتي امکان‌سنجي ايجاد جداره‌ها و بام‌هاي سبز در شهر قزوين به پايان رسيده است

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: براي رسيدن به اهداف شهر پايدار، پروژه مطالعاتي امکان‌سنجي ايجاد جداره‌ها و بام‌هاي سبز در شهر قزوين به عنوان يک پروژه شاخص شهري تهيه شده و آماده عملياتي‌سازي است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به بررسي امکان‌سنجي اقتصادي، شناسايي تسهيلات و مشوق‌هاي ايجاد فضاي سبز عمودي و بررسي کامل تجارب داخلي و خارجي اشاره کرد.

حافظي خاطرنشان کرد: بهبود منظر و افزايش سرانه فضاي سبز شهري، استفاده بهينه از فضاهاي شهري، کاهش آلودگي هوا و صوتي از تأثيرات اساسي اجراي اين پروژه بر شهر قزوين است.

پايان پيام