سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي بوستان‌هاي محلي با نگاه اصلاح الگوي مصرف آب در دست تهيه است

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به رويکرد اجراي پروژه‌هاي محله محور، طراحي پروژه بوستان‌هاي محلي با تاکيد بر لزوم اصلاح الگوي مصرف آب به عنوان يک پروژه شاخص شهري در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به طراحي بوستان‎ها با حداقل نياز آبي با توجه به بحران کمبود آب و طراحي زمين‌هاي کوچک رها شده در شهر اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: در اين طراحي به جاي استفاده از سطح سبز چمن‌کاري شده از درختان سايه‌انداز و گونه‌هاي گياهي مقاوم با حداقل نياز آبي استفاده شده است.

پايان پيام