چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي بدنه و نمادهاي راه ابريشم در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: يكي از راه‌هاي بازآفريني شهري ايجاد المان‌هاي معنايي براي ارتقا محيط شهري و نماياندن رويدادهاي تاريخي در کالبد آنهاست، بر اين اساس طراحي بدنه و نمادهاي راه ابريشم در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه را ارتقا كيفيت محيط، افزايش رونق منطقه، بهره‌مندي از جذابيت‌هاي بصري، افزايش رضايتمندي از مديريت شهري، افزاش حضور بازديد كننده فرا شهري، جذب گردشگر فرا شهري و افزايش احساس تعلق به شهر به دليل قرائت كالبدي تاريخ عنوان کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: توسعه فرهنگ و دانش عمومي نسبت به شهر، رونق فضاهاي شهري و ايجاد امكانات عمومي در فضاهاي شهري و پيوند هويتمند توسعه امروزي با پيشينه شهر از تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين است.

پايان پيام