یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي پروژه ساماندهي خيابان تبريز در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به مشکلات کدهاي ارتفاعي و دفع آبهاي سطحي در محلات قديمي شهر قزوين پروژه طرح ساماندهي خيابان تبريز در حال تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: از ويژگي‌‎هاي مهم اين پروژه مي‌توان به تهيه طرح دفع آب‌هاي سطحي معبر و حل مشکلات موجود در اين زمينه و تعيين ضوابط بر و کف احداث ساختمان ها  و پيشنهاد مقاطع طولي و عرضي مناسب اشاره کرد.

حافظي خاطرنشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارت از حل مشکلات ناشي از وجود چاه‌هاي جذبي و تجمع آب‌هاي سطحي در اين معبر، تسهيل صدور پروانه‌هاي ساختماني در اين محدوده و ساماندهي خط آسمان و کف در جداره‌ها و ارتقاء کيفيت بصري و عملکردي معبر است.

پايان پيام