جمعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح بازرسي ايمني و اصلاح نقاط حادثه خيز معابر اصلي نواحي منفصل شهري قزوين در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: در جهت افزايش ايمني شکبه معابر، بهبود کيفيت و مطلوبيت زندگي نواحي منفصل ناصرآباد، دانش، حسن‌آباد، وثوق‌آباد ، طرح بازرسي ايمني و اصلاح نقاط حادثه خيز معابر اصلي منفصل شهري قزوين آغاز شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به بررسي دقيق شبکه معابر مطابق استانداردهاي ملي و بين المللي ، بازديد و بازرسي دوره اي از شبکه معابر جهت شناخت دقيق تر نقاط حادثه خيز و مصاحبه با کارشناسان و ساکنين در جهت تدقيق نتايج مطالعات اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارت از افزايش ايمني و کاهش تصادفات نواحي منفصل شهر قزوين ، افزايش کيفيت زندگي و مطلوبيت نواحي منفصل و کمک به توسعه متوازن مجموعه شهري قزوين است.

پايان پيام