یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

حافظي ، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

طرح مطالعه و طراحي كافه بام در سازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري قزوين در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به افزايش سرانه اماكن فرهنگي و تفريحي و ترغيب شهروندان به بهره برداري از اماكن موجود پروژه مطالعه و طراحي كافه بام در بام سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به افزايش سرانه اماكن فرهنگي و تفريحي، جذب و ترغيب شهروندان جهت بازخورد هاي مالي براي سازمان فرهنگي ورزشي قزوين و اختصاص فضايي جهت استراحت كاركنان و مراجعين سازمان در ساعات اداري و غير اداري اشاره کرد.

حافظي خاطرنشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارت از بهره برداري از فضاهاي مرده و بلا استفاده در شهر، ايجاد جاذبه هاي فرهنگي و تفريحي با توجه به جايگاه و ديد و منظر سازمان فرهنگي ورزشي در سطح شهر قزوين است.

پايان پيام