دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

حافظي ، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

پروژه منظر سازي تقاطع غيرهمسطح خليج فارس قزوين در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به اينکه ورودي هاي شهر در افزايش دعوت کنندگي و هويت بخشي به شهر حائز اهميت است پروژه منظر سازي، طراحي کاشت و المان و بدنه سازي تقاطع غيرهمسطح خليج فارس در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: با طراحي و اجراي اين پروژه ، هويت تاريخي، ملي و ايراني خليج فارس بيش از پيش مورد تأکيد قرار مي گيرد، در اين پروژه با توجه به ماهيت قرارگيري ميدان در مسير راه آهن سراسري و ورودي شهر از سمت بويين زهرا، نسبت به طراحي ويژه فضاي سبز و بدنه سازي زير پل با رويکرد خليج فارس و شناسايي قابليت ها و پتانسيل هاي شهر قزوين اقدام شده است. به نحوي که با توجه به سرعت بالاي طرح بهترين تصوير ذهني در خاطر ثبت شود.

اين مسئول بيان کرد : طراحي متناسب با موقعيت قرار گيري ميادين با توجه به اصول ترافيكي جهت عدم ايجاد خيرگي و مكث صورت گرفته و در كوتاه ترين زمان هنگام عبور قابل درك مي باشد. همچنين با استفاده از تكنيك هاي منظر سازي و نورپردازي مناسب ، تصويري ماندگار از محدوده مورد مطالعه ايجاد خواهد شد.

حافظي خاطر نشان کرد: از مهمترين اهداف اين پروژه ميتوان به طراحي با ويژگي هاي نمادين و توليد يك نشانه و گره شهري با عنوان خليج فارس اشاره کرد.

پايان پيام