پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح بازپيرايي بدنه خيابان مولوي در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پروژه بازپيرايي بدنه خيابان مولوي از چهارراه بازار تا چهارراه منتظري در راستاي ارتقا منظر ذهني شهروندان و گردشگران در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمداسماعيل حافظي افزود: از ويژگي هاي مهم اين پروژه مي توان به شناخت و تحليل وضع موجود اين خيابان، آسيب شناسي بدنه ها به لحاظ سيما و منظر شهري و ارائه راهکارها و طرح هاي متناسب با هر پلاک و جداره به طور تفصيلي با تاکيد بر لزوم برنامه مديريتي و مشارکتي همراه کردن ذينفعان پروژه در جهت اجرايي کردن طرح اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: تاثيرات اساسي اجراي پرژه بر شهر قزوين حذف زوائد بصري، بهبود کيفيت جداره ها و توجه ويژه به ساختمان هاي با ارزش تاريخي و معرفي بهتر آن‌ها با توجه به اهميت اين خيابان در ساختار اصلي بافت تاريخي است.

پايان پيام