یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به ساير شهرداري‌هاي استان خدمات فني و مهندسي ارائه مي‌کند

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از ارائه خدمات فني و مهندسي به ساير شهرداري‌هاي استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمداسماعيل حافظي گفت: با توجه به درخواست شهرداري‌هاي آبيک، الوند، تاکستان، بوئين زهرا و اقباليه براي بهره‌برداري از خدمات فني و مهندسي، اين سازمان از سايت پروژه‌هاي اين شهرداري‌ها بازديد کرد.

وي بيان کرد: پس از بازديد صورت گرفته مرحله تدوين شرح خدمات از سوي کارشناسان سازمان خدمات طراحي آغاز و جهت تاييد به اين شهرداري‌ها ارسال شده است.

اين مسوول از ويژگي‌هاي مهم طراحي پروژه‌هاي مهندسي در سازمان طراحي را انجام تخصصي پروژه‌ها با مشاوران و راهبران خبره و حرفه‌اي و کنترل دقيق و فني  پروژه‌ها در مراحل صفر، يک و دو عنوان کرد.

شايان ذکر است؛ در سال‌هاي گذشته نيز اين سازمان پروژه‌هاي متعددي را در استان براي شهرداري‌ها انجام داده است.

پايان پيام