چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

المان ميدان شهداي چوبيندر در قزوين طراحي شد

محمداسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: کار طراحي ميدان شهداي چوبيندر واقع در ورودي اين ناحيه شهري به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: ميدان ورودي ناحيه منفصل شهري چوبيندر، "شهدا" نامگذاري شده و براي طراحي المان و نماد مناسب اين ميدان، بر روي مفهوم "شهادت" و سمبل هاي آن، تأکيد شده است.

حافظي افزود: ناحيه چوبيندر، در جريان جنگ تحميلي، تعداد 32 شهيد به ميهن اسلامي هديه داده است که تعدادي از آن ها از جمله دکتر محمود رفيعي چهره شاخص ملي به شمار مي روند.

اين مسؤول ادامه داد: در طراحي المان اين ميدان، از لاله سرخ که يکي از سمبل هاي شهادت در ادبيات حماسي ايران، محسوب مي شود استفاده شده است.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: در طراحي المان ميدان شهداي چوبيندر، از گل لاله چهارپر، به عنوان نماد شهيد، استفاده شده و با انتزاع طرح لاله و همچنين سبک کردن حجم، طرح به يک المان سه وجهي پوسته اي، منتهي شده است.

وي افزود: اين المان، داراي پوسته هاي شفافي است که امکان ديد به پشت پوسته ها را فراهم مي کند و به اين ترتيب، حجم سنگين و صلبي را مقابل ديد عابران قرار نخواهد داد.

حافظي عنوان کرد: فرم طراحي شده با نقوش ايراني- اسلامي (گره چيني) و ترکيب شکل هاي هندسي منظم با يکديگر ، تکميل و با آيه 169 سوره مبارکه آل عمران، مزين شده است.

اين مسؤول گفت: در محوطه سازي ميدان نيز از نقوش هندسي استفاده شده تا طرح المان با زمينه آن همخواني داشته باشد، همچنين مصالح در نظر گرفته شده براي اين المان، فولاد و در محوطه سازي، سنگ پيشنهاد شده است.

پايان پيام