دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان بروز رساني طراحي پروژه مناسب سازي و مبلمان شهري خيابان طالقاني قزوين

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان بروزرساني طراحي پروژه مناسب سازي و مبلمان شهري خيابان طالقاني خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: اين پروژه براي اجرا تحويل منطقه دو شهرداري قزوين شده است.

وي بيان کرد: پيرو جلسه هماهنگي درباره اجراي پروژه‌هاي عمراني منطقه دو شهرداري قزوين در سال جاري، پروژه مناسب‌سازي و مبلمان شهري خيابان طالقاني بر اساس فهرست‌ بهاي سال 97 بروز رساني و تحويل منطقه دو شهرداري قزوين شده است.

پايان پيام

تصاویر مرتبط