یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح پروژه مناسب سازي و مبلمان شهري خيابان بوعلي قزوين براي اجرا بروزرساني شد

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان بروزرساني طرح پروژه مناسب سازي و مبلمان شهري خيابان بوعلي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: اين پروژه براي اجرا تحويل منطقه دو شهرداري قزوين شده است.

وي بيان کرد: پيرو جلسه هماهنگي درباره اجراي پروژه‌هاي عمراني منطقه دو شهرداري قزوين در سال جاري، پروژه مناسب‌سازي و مبلمان شهري خيابان بوعلي بر اساس فهرست‌ بهاي سال 1397 بروزرساني و تحويل منطقه دو شهرداري قزوين شده است.

پايان پيام

تصاویر مرتبط