شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان طراحي محوطه سازي و ساماندهي پايانه‌هاي آزادگان وغرب قزوين

طراحي پروژه محوطه‌سازي و ساماندهي پايانه‌هاي غرب و آزادگان به سفارش سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين و توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

 

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طراحي پروژه محوطه‌سازي و ساماندهي پايانه‌هاي غرب و آزادگان به منظور ساماندهي، مناسب سازي و ارائه طرح منسجم ترافيکي و عملکردي محوطه پايانه‌هاي آزادگان و غرب به سفارش سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين و توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.
 
محمداسماعيل حافظي افزود: اين پروژه به منظور ساماندهي، مناسب سازي و ارائه طرح منسجم ترافيکي و عملکردي محوطه پايانه‌هاي آزادگان و غرب با رويکرد ارائه خدمات بهينه به مسافران، زيباسازي و آرام‌سازي فضاي اين دو پايانه از طريق حذف ناهمگوني هاي بصري، کنترل آلودگي هاي محيطي و جانمايي مناسب عملکردها، در دستور کار قرار گرفته است.
حافظي بيان كرد: پايانه آزادگان با مساحت  27 هزار و 996  مترمربع، با ارائه برنامه تفصيلي عملکردي در همه  سطوح در زمينه ارائه طرح ترافيکي و بهسازي عبور و مرور داخلي کليه وسايل نقليه، جانمايي مناسب پارکينگ‌هاي مسافران، کارکنان و تاکسي ها، ارائه طرح کف سازي محوطه ، بازپيرايي فضاي سبز، تهيه طرح روشنايي و دفع آبهاي سطحي و استقرار ابنيه مورد نياز در محوطه، ساماندهي سالن انتظار از طريق کاهش ارتفاع و پوشش مناسب سقف، تعريف مسيرهاي پياده و ... مورد طراحي قرار گرفته است.
مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين افزود: برنامه تفصيلي ساماندهي پايانه غرب با ارائه طرح محوطه سازي، کف سازي، اصلاحات فضاي سبز، تعريف مسيرهاي سواره و پياده، ديواره سازي و سردرب ورودي، تعريف پارکينگ‌هاي مورد نياز، اصلاح ناهمگوني هاي بصري، طرح روشنايي و دفع آبهاي سطحي، طراحي ابنيه مورد نياز در محوطه از جمله انبار ، تعمير گاه ، مديريت کارواش، نگهباني و ... و همچنين ارائه طرح ترافيکي محدوده داخلي پايانه غرب به مساحت 8 هزار و 328 متر مربع تهيه شده است.
حافظي يادآور شد؛ طرح نهايي هر دو مجموعه ابتداي آبان ماه سال جاري جهت بهره برداري به سازمان پايانه هاي مسافر بري ارسال شده است .
شايان ذکر است؛ طرح مرحله اول توسعه پايانه آزادگان نيز به موازات اين پروژه تهيه شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط