شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

حافظی، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین :

طرح ساماندهی حاشیه کانال آب بلوار مدرس در دست تهیه است

محمداسماعیل حافظی،مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین از آغاز طراحی پروژه ساماندهی حاشیه کانال آب بلوار مدرس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی افزود: از ویژگی های مهم  طرح مرمت و ایمن سازی، منظرسازی و طراحی فضای سبز در حاشیه کانال آب بلوار مدرس می توان به افزایش سطح ایمنی سواره در برابر پیاده و ارتقا کیفیت فضاهای شهری و تقویت هویت شهری اشاره کرد.

محمداسماعیل حافظی، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین خاطر نشان کرد: از تأثيرات و اهداف اجراي اين پروژه مي توان به کاهش آلودگی های زیست محیطی و بصری ناشی از آب راکد کانال و ترمیم سازه و بهبود کیفیت بصری کانال اشاره کرد .

پایان پیام

تصاویر مرتبط