چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

حافظی :

طرح موضعی ساماندهی معابر محله کوثر به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین گفت : با توجه به درخواست شهرداری منطقه سه در خصوص تهیه طرح موضعی ساماندهی معابر محله کوثر، این طرح تهیه و تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی افزود: محله کوثر در شمال شرقی قزوین و در همسایگی بلافصل محله مینودر قرار دارد. به لحاظ بافت شهری، جز محلات به نسبت جدید شهر قزوین بوده که مسیرهای پیاده روی معابر آن در حال شکل گیری می باشند.

وی عنوان کرد: در این پروژه مهمترین معابر این محله شامل بلوارهای غدیر، رزمندگان، انقلاب، بسیج و خیابان های هجرت، معراج و والفجر با طول تقریبی پنج کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت.

حافظی خاطرنشان کرد: در این پروژه پس از بررسی و مطالعات میدانی تمامی معابر شهرک کوثر، به آسیب شناسی و یافتن موانع و مشکلات حرکتی موجود در پیاده روها از جمله عدم پیوستگی پیاده روها، کفپوش نامناسب یا در برخی موارد نبود کفپوش، شیب های نامناسب، عدم روشنایی کافی، سیستم دفع آب های سطحی نامناسب اقدام شد.

وی افزود: از دیگر مطالعات میدانی، نبود مبلمان شهری مناسب، موانع محیطی مانند پله های موجود در پیاده رو، تیر چراغ برق و هرگونه عارضه ای که موجب مختل شدن حرکت طبیعی عابر پیاده می شود، به دسته بندی مشکلات و ارائه راهکارها و تهیه طرح به صورت تیپ برای موضوعات مشابه می باشد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط