پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

حافظی:

طراحی فضای شهری در ضلع جنوب غربی راستگرد تقاطع شهید بابایی و بلوار شهبد بهشتی به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه طراحی فضای شهری در ضلع جنوب غربی راستگرد تقاطع شهید بابایی و بلوار شهبد بهشتی به سفارش شهرداری منطقه دو توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین به پايان رسيد .

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ محمد اسماعیل حافظی افزود: امروزه فضای شهری کارکردهای اجتماعی فراوانی دارد و وجود فضاهای عمومی شهری، ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری هستند که امکان ایجاد تعاملات اجتماعی و مــراودات شهروندی را فراهم می کند.

وی بیان کرد: طراحی فضای شهری در راستگرد تقاطع شهید بابایی و شهید بهشتی، به دلیل قرارگیری آن در مرکز شهر قزوین  از اهمیت بالایی برخوردار است.

حافظی گفت: از ویژگی های مهم این طرح  می توان به ایجاد فضای عمومی جهت مکث، استراحت، بحث و گفتگو، افزایش نظارت های اجتماعی، تامین امنیت و سلامت اجتماعی شهروندان و افزایش کیفیت بصری و زیباسازی اشاره کرد.

حافظی خاطرنشان کرد: طراحــی صحیح و پیش بینی فعالیت های زنده و جذاب منجر به افزایش استفاده از فضای شهری، تقویت ارتباطات اجتماعی و افزایش حس تعلق افــراد به محیط می شود و احساس مسئولیت آن ها را در بهره برداری از فضا تقویت می کند.

وی افزود: طرح نهايي پروژه  طراحی فضای شهری در ضلع جنوب غربی راستگرد تقاطع شهید بابایی و بلوار شهبد بهشتی، به همراه تمام جزئيات اجرايي، متره و برآورد، جهت بهره برداري به شهرداری منطقه دو ارسال شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط