پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

پوروزيري، مدير مركز منطقه‌اي خاورميانه در ايران:

طرح تجربيات كوچك و بزرك نهادها هدف برنامه اسكان بشر ملل متحد است

UN_HABITAT به تجربيات سرزمين ايران در حوزه‌هاي مختلف اجرايي، شهري، هنري و مديريتي بسيار علاقمند است.

 

مدير مركز منطقه‌اي خاورميانه در ايران MERC_BLP گفت: UN_HABITAT به تجربيات سرزمين ايران در حوزه‌هاي مختلف اجرايي، شهري، هنري و مديريتي بسيار علاقمند است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ رضا پوروزيري در آيين اهداي نشان بهترين عملكردهاي جهاني و عملكردهاي شايسته جايزه بين المللي BLP برنامه اسكان بشر ملل متحد UN_HABITAT كه عصر روز گذشته با حضور شهردار و رئيس شوراي شهر و برخي مديران ارشد شهرداري قزوين در سالن اجتماعات ارس مركز آموزش و پژوهش بين الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، افزود: در مركز مطالعات خاورميانه در ايرانMERC_BLPحدود 80 پروژه از 12 كشور از جمله ايران، امارات، كويت، قطر، عربستان، افغانستان و تاكستان نامزد دريافت جايزه شدند و اين پروژه ها در يك شوراي بررسي كارشناسان و شوراي داوري فرآينده قضاوت را طي كرده‌اند كه در آذرماه 91 نتايج نهايي اعلام شد.
وي هدف از جايزه دو سالانه برنامه اسكان بشر را ارايه تجربيات كوچك و بزرگ در حوزه‌هاي گوناگون توسط گروه هايي مختلف نظير مردم، مديران شهري، مديران بخش خصوصي و كمپاني‌ها با هدف ارتقاي كيفيت زندگي مردم اعلام كرد و افزود: با توجه به محدوديت منابع و امكانات انرژي، فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و لازم است راه حل هايي كه توسط گروه ها به دست آمده در صورت ساده بودن در اختيار همگان قرار گيرد كه اين هدف اسكان سازمان ملل است.
مدير مركز منطقه اي خاورميانه در ايران با اظهار اينكه در 8دوره مسابقات بهترين عملكرد و شايسته تقدير جهاني حدود 4هزار اثر شامل جايزه شده اند، افزود: در دوره نهم نيز حدود 600 اثر كانديداي بهترين عملكردها و شايسته تقدير جهاني بودند كه 80 اثر متعلق به خاورميانه و در نهايت 45 اثر پروژه هاي كشور ايران بود كه همگي پروژه هاي جالب و ارزنده اي محسوب مي شود.
پور وزيري با اظهار اينكه اخبار توسعه يافتگي در قلمروهاي مختلف بايد در دنيا منتشر شود، افزود: شوراي داوري بهترين عملكردها را در نهمين دوره به صورت خلاقانه با موضوعات مواجه شد كه نتايج خوبي داشت.
خانم گلايل مساعد، مدير هماهنگي بهترين عملكردهاي راهبردي محلي خاورميانه در ايران در سخنان كوتاهي گفت: در كشورهاي توسعه يافته، پروژه‌هاي با ظاهر توسعه در حال جريان است در حالي كه در عمل تمام صنايع به هدر مي رود، در حالي كه نگاه داوران به پروژه ها خلاقانه و اثر گذار است.
پايان پيام  

 

تصاویر مرتبط