پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

نصري، رئيس شوراي عالي بهترين عملكردهاي جايزه بين المللي BLP:

حضور در مجامع بين الملي ها، دشمني هاي را بي تاثير مي كند

حسن برگزاري اينچنين همايش هايي اين است كه همه مردم دنيا با بهترين عملكرد مديران شهري آشنا مي شوند و سازمان ملل متحد بهترين مجموعه براي انعكاس آن است.

 

رئيس شوراي عالي بهترين عملكردهاي شايسته تقدير جايزه بين الملليBLP برنامه اسكان بشر ملل متحد گفت: ميل كمال در انسان براي داشتن بهترين ها وجود دارد و بهترين افراد هم كساني اند كه بيشترين نفع را به مردم برسانند.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ سيد احمد نصري در آيين اهداي نشان بهترين عملكردهاي جهاني و عملكردهاي شايسته جايزه بين المللي BLP كه عصر روز گذشته در سالن اجتماعات ارس مركز آموزش و پژوهش بين الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، افزود: حسن برگزاري اينچنين همايش هايي اين است كه همه مردم دنيا با بهترين عملكرد مديران شهري آشنا مي شوند و سازمان ملل متحد بهترين مجموعه براي انعكاس آن است.
نصري با تقدير از تلاش هاي پور وزيري در خصوص نشان دادن قابليت ها و پتانسيل هاي ايران در مجامع بين المللي، افزود: با نشستن و عدم ارائه گزارش به مجامع بين المللي مشكلي حل نمي شود بلكه با تاثير در مجامع، دشمني ها بي تاثير خواهد شد.
وي با اظهار اينكه غربي ها بعد از حضور در ايران اسلامي، در نهايت راضي و خوشحال بر مي گردند، افزود: اينان با واقعيت هاي موجود در كشور و روابط اجتماعي پويايي موجود مواجه شده و نظراتشان بر مي گردد.
استاندار سابق قزوين و رئيس شوراي عالي بهترين عملكردهاي شايسته تقدير جايزه بين الملليBLP برنامه اسكان بشر ملل متحد از تلاش هاي مسعود نصرتي، شهردار قزوين و حمايت هاي عباس ظاهري رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين براي توسعه و پيشرفت روزافزون شهر قزوين تقدير كرد.
پايان پيام  

 

تصاویر مرتبط