سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

حافظی:

طرح جامع مدیریت بحران شهرداری قزوین تدوین شد

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: طرح جامع مدیریت بحران شهرداری قزوین در قالب پروژه پژوهشی و با نظارت سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین و همکاری معاونت خدمات شهری و اداره مدیریت بحران شهرداری قزوین طی 9 ماه تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: در این طرح پس از بررسی جامع شهر قزوین و تاریخچه انواع بحران های رخ داده در این شهر، لیست بحران های اصلی که شهر قزوین را تهدید می کند، تهیه و در جلسات تصمیم گیری گروهی مشتمل بر مدیران و کارشناسان سازمان های مسئول در امر بحران، بررسی و بر اساس ریسک وقوع، اولویت بندی شد.

حافظی خاطر نشان کرد: حاصل این بررسی ها شناسایی چهار بحران با اولویت بالای شهر بود که با ریزبینی بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و پیامدهای ثانویه هر یک از این بحران ها نیز شناسایی و علل ایجاد این بحران ها نیز مورد بحث قرار گرفت تا دلایل ریشه ای و نقاط ضعف سخت افزای و نرم افزاری سازمان های مسئول شناسایی شود.

وی ادامه داد: بخش دوم از طرح جامع مدیریت بحران شهرداری قزوین، مربوط به سازماندهی اداره مدیریت بحران شهرداری است که در آن به تدوین ساختار سازمانی و شرح وظایف پست های سازمانی در این اداره پرداخته شده است. از این رو ساختار سازمانی هیبریدی ماتریسی و وظیفه ای به علت انعطاف پذیری بالا و حداکثر سرعت در انجام وظایف محوله برای این اداره در نظر گرفته شد و بر اساس ماموریت تعریف شده برای این اداره در اسناد بالادستی از یک سو و نیازمندی های شهر قزوین از سوی دیگر، شرح وظایف و شرایط احراز پست های سازمانی تدوین شد.

حافظی افزود: در سومین بخش از طرح جامع مدیریت بحران، فرآیندهای مدیریت بحران مد نظر قرار گرفته و در چهار فاز پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازسازی، فرآیندهای مورد نیاز شهرداری قزوین تدوین و ارائه گردید.

وی گفت: سرعت در امداد رسانی، انعطاف پذیری بالا، کیفیت خدمت دهی و کارایی استفاده از منابع، معیارهایی بودند که برای تدوین فرآیندهای مدیریت بحران در شهر قزوین مد نظر قرار گرفتند.

این مسئول بیان کرد: در آخرین بخش طرح جامع نیز آموزش های مورد نیاز برای کارمندان اداره مدیریت بحران شهرداری قزوین و همچنین عموم مردم شهر مورد توجه قرار گرفت و نیازهای آموزشی در دو بخش جداگانه تخصصی و عمومی تعیین شد. این آموزش ها سطح تخصص کارمندان و همچنین آمادگی شهروندان برای مواجهه با بحران ها را افزایش داده و باعث کاهش میزان خسارات ناشی از بحران خواهد شد.

مدیرعامل سازمان خدمات طراحی گفت: شهرداری قزوین یکی از اولین شهرداری ها در ایران است که اقدام به تدوین طرح جامع مدیریت بحران کرده و پیاده سازی این طرح و به روز رسانی مستمر آن باعث می ­شود مجموعه شهرداری، سازمان های مسئول و آحاد مردم شهر آمادگی کامل در برابر بحران ها داشته باشند و در صورت وقوع شرایط بحرانی، مواجه با آن کاملا سیستماتیک و با حداکثر سرعت و دقت انجام شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط