دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

حافظی:

پروژه خوانش هنرهای اصیل قزوین در دست تهیه قرار گرفت

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه خوانش هنرهای اصیل قزوین به منظور احیای الگوهای قابل بهره برداری و شناسایی هنرهای تصویری و اصیل قزوین در دست تهیه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: شهرها در گذشته واجد وحدت بصری بودند و از خود شخصیت و موجودیتی معین و خوانا بروز می دادند، اما امروزه الگوهایی که در طراحی المان ها، نماهای شهری و هرگونه هنر شهری به کار می رود، فارغ از هویت و ویژگی های تاریخی منحصر به فرد آن شهر بوده و درنتیجه در کل شهرها تکرار شونده است.

حافظی خاطر نشان کرد: نظر به اینکه در کهن شهر قزوین فرهنگ و هنر اعم ازهنرهای تجسمی، معماری و ... ریشه ای دیرینه دارد و در بسیاری رشته های هنری نظیر نگارگری، فرش و ... الگوها، مکاتب یا  سبک ویژه ای منسوب به قزوین وجود دارد تهیه طرح خوانش هنرهای اصیل قزوین به منظور احیای الگوهای قابل بهره برداری در دستورکار سازمان خدمات طراحی قرار گرفت.

وی افزود: در این پروژه هدف شناسایی هنرهای تصویری و  اصیل قزوین به منظور بهره گیری از الگوهای نزدیک با تاریخ و اقلیم این تمدن نظیر فرم، رنگ، تناسبات و ... است تا بتوان از این طریق به سمت هویت مند کردن طرح ها و هنرهای شهری گام برداشت و از آن به عنوان مرجعی برای تمامی پروژه های زیباسازی اعم از هنرهای شهری، مبلمان شهری و ...  استفاده کرد.

این مسئول ادامه داد: نتایج مورد انتظار از این پروژه شامل شناسایی هنرهای تصویری و الگوهای اصیل قزوین، بررسی مفصل هریک از هنرهای تصویری معروف قزوین به تفکیک تاریخ هنر مربوطه، ویژگی های آن، بررسی و تحلیل هریک از الگوهای بدست آمده بر اساس روش های تحلیل مرسوم و الویت بندی الگوهای شناسایی شده باتوجه به مجموعه ای از نتایج برگرفته از تحلیل است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط