دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۳

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

اجراي پروژه طراحي سامانه پايش، پيش‌بيني و هشدار سيل شهر قزوين

پروژه مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم سامانه پايش، پيش‌بيني و هشدار سيل شهر قزوين و تدوين برنامه اقدام اضطراري(BAP) در سال جاري در دستور كار شهرداري قزوين قرار گرفته است.

 

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: شهرداري قزوين در سال جاري پروژه مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم سامانه پايش، پيش‌بيني و هشدار سيل شهر قزوين و تدوين برنامه اقدام اضطراري(BAP) را در دستور كار قرار داده است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ اسماعيل حافظي در جلسه ارائه تجربيات مهندسين مشاوره خبره و داراي صلاحيت و تجربه در خصوص پروژه هشدار سيل شهر در سطح كشور كه با حضور مسوولين و كارشناسان استان قزوين برگزار شد، افزود: شهرداري قزوين در نظر دارد نسبت به انجام پروژه مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم سامانه پايش، پيش‌بيني و هشدار سيل شهر قزوين و تدوين برنامه اقدام اضطراري(BAP) در سال جاري اقدام كند.
وي ادامه داد: در اين راستا به منظور ايجاد هماهنگي‌هاي لازم و اخذ نقطه نظرات فني مديران استاني مرتبط با موضوع پروژه و ارائه تجربيات مهندسين مشاوره خبره و داراي صلاحيت و تجربه در خصوص اين پروژه در سطح كشور و ارزيابي آنها، نشست مشترك بين مشاوران و مسوولان برگزار شده است تا براي دريافت نقطه نظرات مسوولان و كارشناسان استان و تهيه چارچوب و سياست براي شروع مطالعات فوق و همچنين شرح وظايف هر يك از دستگاه‌هاي مسوول و مرتبط اقدام شود.
وي با تاكيد بر اينكه شهرداري قزوين در تلاش است تا يك همبستگي بين مشاوران براي اجراي اين پروژه ايجاد كند، افزود: استفاده از فناوري‌هاي جديد با تغييرات شرايط فعلي يكي از اهداف شهرداري قزوين براي پايش، پيش‌بيني و هشدار سيل شهر قزوين است.
حافظي گفت: گذشتگان در شهر قزوين به اين فكر افتادند تا با 6 هزار هكتار باغستان از سيلاب جلوگيري كنند و اين اقدام ارزشمندي بود كه متاسفانه در طي سال اين باغستان تخريب شد.
وي بيان كرد: بايد اطلاعات پايه در شهر قزوين جمع آوري شود و در اختيار مشاوران قرار گيرد تا با نگاه شناخت قزوين مطالعاتشان را انجام دهند و اين مطالعات مورد بررسي داوران و كارشناسان براي انتخاب پيمانكار اين پروژه قرار گيرد.
حافظي بيان كرد: شهرداري قزوين در تلاش است تا از حداكثر توان فني و مهندسي كشور براي اجراي اين پروژه استفاده كند.
علي محمد آهني مديرکل مديريت بحران استانداري قزوين نيز گفت: اقدام شهرداري براي پيگيري موضوع سيل به صورت علمي ارزشمند است.
وي با بيان اينكه براي مهار سيل بايد به سمت فناوري نوين رفت، گفت: استانداري قزوين با شهرداري قزوين در اين زمينه همكاري خواهد كرد و بايد در اين زمينه هماهنگي هاي لازم صورت گيرد.
در ادامه مهندسين مشاوره خبره و داراي صلاحيت و تجربه در خصوص اين پروژه به ارائه تجربيات در اين زمينه پرداختند و در خصوص تجربيات عملياتي، معرفي ساختار سامانه پايش، پيش‌بيني و هشدار سيل شهر قزوين توضيحاتي ارائه دادند.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط