دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۰

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

مطالعه و طراحي هندسي و سازه تقاطع‌هاي اتوبان تهران – قزوين – زنجان

سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين اقدام به مطالعه و طراحي هندسي و سازه تقاطع‌هاي اتوبان تهران – قزوين – زنجان کرد.

 مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: در راستاي ساماندهي تقاطع‌هاي بلوار امام خميني، بلوار امام علي و کانال آب طالقان با اتوبان تهران – قزوين – زنجان اين سازمان اقدام به عقد قرارداد با مشاور جهت طراحي تقاطع‌هاي مذكور کرد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: نظر به درخواست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين مبني بر ساماندهي تقاطع‌هاي بلوار امام خميني، بلوار امام علي و کانال آب طالقان با اتوبان تهران – قزوين – زنجان، اين سازمان اقدام به عقد قرارداد با مشاور جهت طراحي تقاطع‌هاي مذكور کرد.
وي بيان کرد: براي سه تقاطع مورد نظر طرح جامع و تفضيلي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.
حافظي گفت: نكته مهمي كه در مورد تقاطع امام خميني(ره) حائز اهميت بود، اطلاع از وضع مصوب ورزشگاه شهيد امامي و جاده اسماعيل آباد بر اساس طرح جامع مي‌باشد که طراحي بر اين اساس صورت پذيرفت.
مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: در تقاطع امام خميني(ره)،با در نظر گرفتن توأم مسائل فني از جمله بالا بودن مشخصات هندسي، سهولت اجراء و رواني ترافيك و در نظر گرفتن مسئله اقتصادي طرح تقاطع به شكل شبدري كامل مورد تاييد قرار گرفت.
 وي يادآور شد: در تقاطع امام علي (ع) با درنظر گرفتن ملاحظات فني و اقتصادي طرح تقاطع با احداث لوپ‌هاي گردش به چپ به‌عنوان گزينه منتخب به تصويب رسيد.
 حافظي بيان کرد: در تقاطع کانال آب طالقان با توجه به محدوديت‌هاي موجود، طرح تقاطع بصورت دو مسير رفت و برگشت در مجاورت يكديگر و با تامين كليه حركات گردش به چپ از طريق احداث لوپ‌ به عنوان گزينه منتخب به تصويب رسيد.
 اين مسؤول بيان کرد:با توجه به بودجه معاونت عمراني براي اجراي طرح در سال92، تقاطع‌هاي امام خميني(ره) و امام علي(ع) با اتوبان هم اكنون در مرحله انجام مناقصه جهت انتخاب پيمانكار به منظور اجرا مي‌باشد.
حافظي بيان کرد: سازمان خدمات طراحي شهرداري پروژه مطالعه و طراحي چهار تقاطع غير همسطح را در دستور کار خود دارد که اغلب آنها در نواحي شمالي شهر مي‌باشد و شهروندان  در آينده نزديک شاهد اجراي اين طرح ها بوده و از مزاياي آن بهره مند مي‌شوند .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط