سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۸

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي لوپ شمال غربي تقاطع غير همسطح ولايت به اتمام رسيد

طراحي لوپ شمال غربي تقاطع غير همسطح ولايت توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به اتمام رسيد.

 

 

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طراحي لوپ شمال غربي تقاطع غيرهمسطح ولايت واقع در ضلع شمال بلوار آيت الله خامنه‌اي و حد فاصل ميدان مينودر و تقاطع وليعصر(عج) به اتمام رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي با بيان اينکه در مجاورت سايت مورد نظر کاربري‌هاي مهم و جاذب سفر همچون بيمارستان پاستور و همچنين برج تجاري نيايش که در حال ساخت مي‌باشد و برخي کاربري‌هاي تجاري خرد، واقع شده است، افزود: تقاطع غير همسطح ولايت يک تبادل 4 راه شبدري مي‌باشد که دو رابط جنوبي آن به صورت کامل اجرا گرديده و رابط شمال غربي آن به صورت ناقص و بدون در نظر گرفتن معيارها و ضوابط طراحي رابط‌ها احداث شده است.
وي بيان کرد: اين رابط، بلوار آيت ا... خامنه اي را به کمربندي شرق متصل مي‌کند و اين در حالي است که در صورت عدم طراحي و در نظر گرفتن اين رابط، حجم ترافيک ورودي از ميدان مينودر به بلوار آيت ا... خامنه اي، به تقاطع وليعصر مننتقل شده و بر معضلات ترافيکي آن افزوده مي‌شد.
اين مسوول اظهار کرد: هدف اصلي از ارائه طرح تبادل شبدري در اين سايت کاهش حجم ترافيک ورودي به تقاطع وليعصر و هدايت بخشي از ترافيک گذري از شهر به کمربندي شرق مي‌باشد و همچنين دسترسي به بيمارستان پاستور و جاده گاز در اين طرح در نظر گرفته شده است که ضمناً يک دوربرگردان نيز در بلوار خامنه‌اي به منظور حرکت غرب به غرب لحاظ گرديد.
مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: اين طرح با مشکلاتي از قبيل کاربري‌هاي واقع شده در فاصله نزديک و تامين دسترسي براي هر کدام از اين کاربري ها، وجود و احداث چاه سيپتيک بيمارستان پاستور، ديوار سنگي از پيش ساخته شده مواجه شد که سعي شد با در نظر گرفتن تمامي موارد فوق و ضوابط و معيارهاي فني همچنين با ملاک قرار دادن طرح مصوب ماده پنج به ارائه طرح اقدام شود.
وي گفت: اين طرح، پس از انجام مراحل تصويب نهايي جهت اجرا به شهرداري منطقه 2 ارسال شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط