دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۴

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

اتمام مطالعه و طراحي 9 پايانه و پهلوگيرهاي خطوط اتوبوسراني شهر قزوين

مطالعات و طراحي پايانه‌ها و پهلوگيرهاي خطوط اتوبوسراني شهر قزوين توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به اتمام رسيد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: مطالعه و طراحي 9 پايانه و پهلوگيرهاي خطوط اتوبوسراني شهر قزوين به سفارش سازمان اتوبوسراني قزوين و حومه به اتمام رسيد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظيافزود: در اين پروژه مطالعات امكانسنجي به منظور ايجاد 9 پايانه در موقعيت‌هاي بلوار حكيم، صدا و سيما، سرداران، بابايي، اصفهان، ساحل، دفاع مقدس، ميرزا كوچك خان و ميدان مينودر، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.
وي افزود: علي‌رغم تهيه طرح فاز صفر براي هر 9 پايانه در نهايت با توجه به جميع موارد فني و كارشناسي و با نظر معاون حمل و نقل و ترافيك و كارفرماي پروژه، براي 4 پايانه سرداران، بابايي، اصفهان و ساحل طرح اجرايي تهيه شده است.
حافظي بيان کرد: پايانه و پارك سوار ميدان مينودر نيز با توجه به وسعت عملكردي و نياز به بررسي و هماهنگي با ساير پروژه هاي محدوده مورد مطالعه، به صورت مجزا در حال انجام مي‌باشد.
اين مسؤول اظهار کرد: در گزارش مطالعات اين بخش از پروژه، پس از انجام بررسي‌هاي لازم در مورد محل‌هاي در نظر گرفته شده براي احداث پايانه در شهر قزوين، انتخاب نوع ايستگاه و اجزاي مختلف هر يك از پايانه ها در دستور کار قرار گرفت.
وي ادامه داد: در روند طراحي، از ضوابط قيد شده در بخش طراحي هندسي انواع ايستگاه‌هاي پايانه‌اي، براي تعيين ابعاد خطوط توقف و نحوه ورود و خروج وسائل نقليه و از روش‌هاي ذکر شده در آئين‌نامه هاي معتبر، در تعيين تعداد توقفگاه، تحليل ظرفيت و سطح خدمت هر يک از پايانه ها بهره گرفته شد.
حافظي گفت: لازم به ذکر است که تحليل‌هاي مذکور بر مبناي نقشه خطوط اتوبوسراني شهر قزوين با مدنظر قرار دادن مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيک، تعداد اتوبوس‌ها و محاسبات مسافت‌ها براي هر يک از خطوط و حجم تقاضاي مسافرين در ساعات اوج صورت پذيرفته است.
وي بيان کرد:با احداث و راه اندازي اين پايانه ها سطح سرويس دهي سيستم حمل و نقل عمومي شهر افزايش يافته و بهره برداري از خطوط ارتباطي شمالي- جنوبي و شرقي و غربي شهر بهبود مي يابد.
وي افزود: زيرا اين پايانه ها به عنوان ايستگاه هاي مبدأ – مقصد ، عمل كرده و با ارائه تعريفي منسجم از نحوه دسترسي به بخش هاي مختلف شهر و امكان تغيير خط در فضاي داخلي پايانه، استقبال از حمل و نقل عمومي را افزايش مي دهند. 
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: در بخش دوم پروژه مطالعات امکانسنجي ايستگاه‌هاي اتوبوس درون‌شهري، با عنايت به مشخصات و استانداردهاي موجود براي انواع ايستگاه‌هاي اتوبوس درون‌شهري، به ارائه طرح منتخب براي هر يک از ايستگاه‌هاي اتوبوس شهر قزوين پرداخته شد.
وي گفت: لازم به ذکر است در تعيين نمونه‌هاي برتر براي ايستگاه‌هاي مذکور، علاوه بر مشخصات هندسي معابر مانند عرض سواره‌رو و پياده‌رو، اثرسنجي جانمايي انواع نمونه‌ها بر جريان تردد در معابر و ويژگي‌هاي خطوط عبوري از ايستگاه مانند تعداد اتوبوس‌هاي هر خط و سرفاصله آن مد نظر قرار گرفته است.
وي بيان کرد: در نهايت براي تعدادي از ايستگاه­ها طرح پيشنهادي خاص ارائه شد، تعدادي از ايستگاه‌ها فاقد سرپناه بوده که نياز به نصب سرپناه يا تبديل شدن به پهلوگير را داشتند، همچنين براي ايستگاه‌هاي داراي سرپناه، با طرح آتي پهلوگير و همچنين ايستگاه‌هايي که بدليل عرض کم پياده‌رو يا محل نامناسب ايستگاه نياز به جابجايي دارند،طرح ها و پيشنهادات اجرايي لازم ارائه شده است.
وي افزود: بر اين اساس، ايستگاه‌هاي فاقد سرپناه که نياز به نصب سرپناه دارند به سه دسته  اولويت اول با حجم ورودي روزانه بيش از 1000 مسافر، اولويت دوم با حجم ورودي 200 تا 1000 مسافر و اولويت سوم با حجم ورودي روزانه کمتر از 200 مسافر تقسيم‌بندي شدند.
حافظي بيان کرد: با توجه به حجم تردد قابل توجه ايستگاه‌هاي اولويت اول، توصيه شده است تا از يک سرپناه 8 متري به جاي سرپناه 4 متري بهره گرفته شود و همچنين در مورد فهرست ايستگاه‌هاي با حجم ورودي صفر مسافر در روز (ايستگاه‌هاي تخليه‌اي)، نيازي به نصب سرپناه در طرح پيشنهادي نيست.
حافظي بيان کرد: سرانجام نتايج جانمايي انواع نمونه‌هاي ايستگاه‌هاي اتوبوس به تفکيک نام يا شماره ايستگاه، محل ايستگاه، وضعيت فعلي، عرض پياده‌رو، عرض معبر، نمونه پيشنهادي و توضيحات مربوطه براي ايستگاه مذکور در فالب يك جدول ارائه شده است و اين جدول به عنوان سند مطالعاتي در اختيار كارفرما قرار دارد تا با اولويت هاي ذكر شده در فازها و مقاطع زماني مختلف نسبت به اجراي طرح اقدام کنند.
اين مسؤول بيان کرد: مطالعات و طرح نهايي پايانه ها و پهلوگير هاي مذكور در آبان ماه سال جاري جهت بهره برداري به سازمان اتوبوسراني ارسال شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط