یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۰

حافظي ، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

اتمام مطالعه و طراحي کتابخانه مسجد المهدي واقع در مينودر قزوين

طراحي کتابخانه مسجد المهدي واقع در مينودر، خيابان 22 بهمن، خيابان 13 فروردين، توسط سازمان خدمات طراحي و به سفارش سازمان فرهنگي و ورزشي به اتمام رسيد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت : امروز ترويج کتابخواني و توجه به اين مقوله فرهنگي به عنوان يک ضرورت براي آحاد افراد جامعه احساس مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، محمداسماعيل حافظي اعلام کرد: طراحي کتابخانه مسجد المهدي واقع در مينودر، خيابان 22 بهمن، خيابان 13 فروردين، توسط سازمان خدمات طراحي و به سفارش سازمان فرهنگي و ورزشي به اتمام رسيد.

وي در خصوص ضرورت طراحي کتابخانه مسجد المهدي واقع در مينودر اعلام کرد: توجه به گسترش کتابخانه هاي مساجد و نهادينه کردن فرهنگ کتابخواني نقش مهمي در پيشبرد اهداف علمي و فرهنگي امروز جامعه ايراني دارد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: لذا با توجه به اين مهم طراحي داخلي ساختمان موجود مسجد در طبقه زير زمين که به کتابخانه اختصاص داده شد، با مساحت حدوداً850 متر مربع انجام شد. اين مجموعه داراي سه بخش فضاي اداري-آموزشي، کتابخانه و فضاهاي ارتباطي- خدماتي مي باشد که هرکدام به تفصيل داراي فضاهاي ذيل مي باشند :

 

1-فضاي اداري- آموزشي که شامل چهار کلاس مهدقرآن در رده هاي سني مختلف با مساحت تقريبي 150مترمربع جهت انس هرچه بيشتر کودکان ، نوجوانان و جوانان با کلام الله مي باشد. همچنين فضاي اداري و مديريتي با مساحت 60 مترمربع جهت نظارت و کنترل اين مجموعه طراحي شد .

 

2-فضاي کتابخانه که داراي دو سالن قرائت خانه مجزا جهت استفاده همزمان بانوان و آقايان بوده و به تفکيک مساحتي برابر با 220 مترمربع را دارا مي باشد .همچنين مخزن با مساحت60 مترمربع طوري طراحي شده که با هردو سالن مذکور در ارتباط است.

 

3-فضاهاي خدماتي – ارتباطي که مجموعاً حدود 200متر مربع را به خود اختصاص داده است.

 

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط