دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي ساماندهي محوطه پيراموني ايستگاه راه آهن پايان يافت

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از طراحي ساماندهي محوطه پيراموني ايستگاه راه آهن خبر داد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: ايستگاه راه آهن يکي از مبادي ورودي و خروجي شهر مي باشد که به لحاظ نوع اتفاقات و رخدادهاي شهري که در آن صورت مي گيرد از جمله فضاهاي داراي اهميت يادماني محسوب مي گردد. از اين رو ساماندهي و آراستگي اين گونه فضاها، بستر کالبدي مناسبي جهت شکل گيري بخشي از خاطرات شهري مي باشد و از سوي ديگر وجود ساختمان ايستگاه راه آهن قزوين با قدمتي قريب به يکصد سال بر جايگاه و اهميت اين موضوع افزوده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: بر اين اساس سازمان خدمات طراحي قزوين به سفارش سازمان زيباسازي، اقدام به تهيه طرح ساماندهي محوطه پيراموني ايستگاه راه آهن کرده است.

وي افزود: اين طرح با اهداف بهينه سازي در امر تردد سواره و پياده، ايجاد فضاي دعوت کننده به عنوان ورودي ايستگاه، و با درنظر گرفتن حداکثر کارايي و انعطاف پذيري، سازگاري با محيط و اقليم، توجه به دوام و ماندگاري و همچنين شاخصه هاي تاريخي و فرهنگي محدوده، در فاصله زماني خرداد تا دي ماه سال 1392 تهيه گرديد.

اين مسؤول اظهار کرد: ايستگاه راه آهن قزوين که در انتهاي خيابان راه آهن واقع شده است در بيست و هفتم اسفندماه سال 1318 به بهره برداري رسيد و اين ايستگاه  شامل ساختمان اصلي، نگهباني، نيروي انتظامي، انبار، نمازخانه و ... است که از اين مجموعه، محدوده اي به وسعت 10000 مترمربع که شامل ورودي ايستگاه تا ساختمان اصلي آن مي باشد به عنوان محدوده نيازمند ساماندهي مجدد مورد طراحي قرار گرفته است.

حافظي ادامه داد: در طرح ارائه شده، طرح نهايي شامل ايجاد يک سردر ورودي متناسب با اهداف پروژه و ويژگي هاي معماري و موضوع ايستگاه راه آهن با سازه سبک از جنس چوب ترمو است که با توجه به پياده روي موجود در دو طرف، از دو ورودي پياده و يک ورودي سواره تشکيل شده است.  

وي گفت: خطوط افقي سردر وردي برگرفته از ماهيت ريل هاي قطار، ايده اصلي اين سردر مي باشد. از طرفي ايجاد نظم بصري و تقارن نسبت به محور تقارن ساختمان اصلي ايستگاه راه آهن جهت تاکيد بر اهميت تاريخي و يادماني اين بنا از پارامترهاي اساسي مورد نظر طراح بوده است.

در ادامه فاصله بين سردر ورودي تا ساختمان اصلي به طول 70  متر شامل يک مسير سواره رو  به عرض 13 متر با مصالح سنگ اکن آباد طوسي ودو پياده رو به عرض هاي 11.7متر در شرق  و 1.5 متر درغرب با مصالح سنگ لاشه آوج به رنگ سماغي است که در نهايت به ساختمان اصلي ايستگاه مي رسد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط