سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۹

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

مطالعه و طراحي شبکه هدايت آبهاي سطحي برخي معابر شهر قزوين پايان يافت

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان مطالعه و طراحي پروژه شبکه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي محدوده خيابان راه آهن، شهيد انصاري، تالار حاج رمضان و پارک شهيد مطهري تا پل راه آهن خبر داد

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: در مناطق شهري روند بارندگي و تبديل آن به رواناب به گونه­اي است كه اساساً نگهداري سطحي آب باران، در اين حوضه­ ها بدليل نفوذ پذيري پايين آن ناچيز مي­باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ؛ محمد اسماعيل حافظي افزود : دليل اين امر آن است که حوضه­ هاي شهري عموماً شامل محل هايي غير قابل نفوذ يا نفوذ پذيري كم، مثل پشت بام، جاده و پاركينگ و... مي باشند كه داراي توانايي نگهداري و نفوذ آب به مراتب كم هستند. به علاوه حركت سيلاب در حوضه­ هاي شهري پس از عبور از سطوح صاف و غير قابل نفوذ وارد مجاري روباز شده كه با سرعت بالا به سمت پائين دست حركت مي­ كند.   

 اين مسؤول اظهار کرد: با توجه به اين عوامل، حالت شهري يافتن مناطق طبيعي، باعث ازدياد حجم و شدت رواناب و احتمالاً وقوع سيل در مناطق پايين دست و فرسايش آن مي ­شود؛ اين پديده نيز مي­ تواند موجب فرسايش در مجاري آب پايين دست محدوده شهري نيز شود.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: در اين راستا "مطالعه و طراحي شبکه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي محدوده خيابان راه آهن، شهيد انصاري، تالار حاج رمضان و پارک شهيد مطهري تا پل راه آهن در منطقه يک شهرداري قزوين " بر اساس درخواست شهرداري منطقه يک در دستور کار اين سازمان قرار گرفت.

وي يادآور شد: از آنجايي که اجراي شبکه­ هاي دفع و جمع­ آوري آب­ هاي سطحي در هر منطقه مستلزم شناسايي و مطالعه دقيق از وضعيت کليه پارامترهاي موجود است تا پس از تجزيه وتحليل آنها نسبت به طراحي واجراي پروژه درمنطقه اقدام شود در اين پروژه نيز قبل از انجام هرگونه محاسبات هيدروليکي، پارامترهاي مورد نياز طرح  از جمله وضعيت آبراه ها، ابعاد آبراه ه­ا، مشخصات کوچه­ ها و مشکلات آب گرفتگي به تفکيک شناسايي شده و مشخصات آن ها تهيه شد.

حافظي بيان کرد: در مرحله بعد جهت تعيين ابعاد و مشخصات هيدروليکي (دبي سيلاب با دوره­ هاي بازگشت درخواستي) سيستم جمع­ آوري و دفع سيلاب­هاي درون شهري نياز به برآورد دقيقي از مقادير رواناب بود که بدين منظور نيز از نرم افزار stormCAD براي مناطق فوق استفاده شد و در نهايت پس از اجراي مدل با دوره بازگشت­ هاي 2، 5،10 و 25 ساله، ابعاد نقاط مشکل­ دار بررسي شد و نقشه­ هاي مقاطع  اجرايي و پروفيل ­هاي هر مسير با توجه به خروجي­ هاي مدل و در جهت اصلاح نقاط مشکل­ دار تهيه گرديد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط