یکشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

طرح تقاطع غير همسطح کمربندي شرق و اتوبان تهران زنجان توسط سازمان خدمات طراحي تهيه شد.

محدوده طراحي در حاشيه شمال شرقي شهر قزوين و در نزديکي تقاطع آزاد راه تهران – زنجان با رودخانه باراجين واقع شده است. آزادراه تهران – زنجان از حاشيه شمالي شهر قزوين عبور مي نمايد. کاربريهاي بسيار مهمي با عملکرد فرامنطقه اي مانند دانشگاه آزاد و بوستان بزرگ باراجين در نزديکي محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين دو کاربري در ضلع شمالي آزادراه تهران – زنجان بوده و روزانه منشأ جذب و توليد سفرهاي زيادي مي باشند.

 

در حال حاضر به دليل عدم وجود شبکه معابر مناسب، ارتباط اين کاربري ها و روستاهاي واقع در شمال شرقي شهر قزوين با هسته مرکزي شهر قزوين و آزادراه تهران – زنجان با شرايط بسيار نامطلوبي برقرار مي گردد. با توجه به جاري بودن رودخانه باراجين در محدوده تقاطع مورد مطالعه و برخورد دو محور از محورهاي موجود در طرح با رودخانه مذکور، احداث دو دستگاه پل رودخانه اي اجتناب ناپذير مي باشد.
به همين منظور و با توجه به درخواست معاونت حمل و نقل و ترافيک، اين سازمان در سال 89 اقدام به انتخاب مشاور جهت تهيه طرح نمود که پس از طي جلسات متعدد کارشناسي با حضور تمامي ارگانهاي مرتبط، اين طرح به تصويب رسيد و در مرداد ماه سال جاري جهت اجرايي شدن به معاونت فني و عمراني ارسال شد.
 
از مهم ترين نکاتي که در تهيه اين طرح لحاظ گرديده است، مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 
1-              ارائه مطالعات هيدرولوژي بستر رودخانه باراجين با دبي سيلاب 100 ساله
2-              ارائه مطالعات ژئوتکنيک و سازه جهت طراحي پلها
3-              ارائه طرح هندسي شبکه معابر محدوده مورد نظر با توجه به طرح مصوب کميسون ماده پنج
4-              ارائه طرح پلهاي شمال و جنوب اتوبان به صورت تير پيش ساخته بتني
5-              طراحي مسير دسترسي کارمندان دانشگاه آزاد به دانشگاه
6-              طراحي مسير دسترسي به جاده ميزوج
7-              ديواره سازي بستر رودخانه
شايان ذکر است ادامه طرح کمربندي شرق از زير اتوبان تا بلوار معلم هم اکنون در مرحله فاز دو مي باشد و با تکميل اين طرح و اتصال آن به بلوار شهيد لشگري ، حجم بسياري از سفرهاي درون شهري و برون شهري از جنوب و مرکز شهر به شمال شهر و اتوبان و بالعکس هدايت مي شوند.
 

 

تصاویر مرتبط