سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

حافظي ، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

پروژه مطالعه و طراحي نمازخانه مسلم بن عقيل به پايان رسيد

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان طراحي نمازخانه مسلم بن عقيل در شهرک مينودر- بلوار سيد الشهدا، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت:به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، پروژه مطالعه و طراحي نمازخانه مسلم بن عقيل در شهرک مينودر بلوار سيد الشهداء، ضلع جنوب دانشگاه غزالي، براساس مصوبات کارگروه ساماندهي مساجد و امام زادگان شهر قزوين و به سفارش شهرداري منطقه 3، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به اتمام رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ؛ محمد اسماعيل حافظي افزود : احداث مساجد کوچک محلي در کارگروه ساماندهي مساجد و امام زادگان شهر قزوين با هدف پاسخگويي به نياز شهروندان به مساجد و اماکن مذهبي، در مقياس محلي، مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس مصوبات کارگروه، مراحل طراحي مساجد کوچک محلي با هماهنگي هيئت امناء مساجد در دستور کار شهرداري قزوين و سازمان نظام مهندسي قرار گرفته است.

وي يادآور شد : طراحي نمازخانه مسلم بن عقيل در شهرک مينودر در محدوده پروژه بوستان آموزش شهروندي به سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين واگذار شد. با توجه به نيازهاي منطقه و خواسته هيئت امناء طرح اين پروژه در دو طبقه مشتمل بر شبستان خانم ها و آقايان سرويس هاي بهداشتي و وضوخانه به تفکيک و فضاي فرهنگي چند منظوره صورت پذيرفت.

حافظي بيان کرد : در طراحي اين پروژه به منظور رعايت حريم ارتفاعي، يک طبقه در زيرزمين پيش بيني شد و با توجه به لزوم رعايت سطح اشتغال مصوب در محدوده زمين موردنظر و حفظ فضاهاي بوستان آموزش شهروندي از يک گودال باغچه به منظور ايجاد دسترسي ها و نورگيري طبقه زيرزمين استفاده شده است.

اين مسؤول بيان کرد : در طراحي اين بنا با توجه به موضوع و عملکرد پروژه از نشانه ها و عناصر آشناي معماري دوره اسلامي، نظير قوسها، رواق ها، حضور آب و بازي نور در فضا بهره گرفته شده است. طرح اجرايي پروژه در تير ماه سال جاري جهت بهره برداري به هيئت امناء نمازخانه مسلم بن عقيل تحويل داده شده است.

پايان پيام

تصاویر مرتبط