چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

مناسب سازي و مبلمان شهري خيابان حيدري قزوين به پايان رسيد

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان مناسب سازي و مبلمان شهري خيابان حيدري ، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد .

 

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت : پياده‌ روي‌ عمده ‌ترين‌ روش جابجايي‌ افراد در داخل‌ شهرهاست‌. پياده‌ روي‌ به‌ سلامت‌ و نشاط افراد كمك‌ نموده‌ و به‌ فضاهاي‌شهري‌ جنب‌ و جوش‌ و حركت‌ مي‌بخشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ؛ محمد اسماعيل حافظي افزود:معابر پياده‌ از جمله‌ مهمترين‌ فضاهاي‌ عمومي‌ شهري‌ هستند كه‌  به‌ عنوان‌جزيي‌ از سيستم‌ حمل‌ و نقل‌ درون‌ شهري‌ و تأمين‌ دسترسي‌ كاربريهاي‌ مختلف‌ و هم‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فضاي‌ شهري‌ عمل‌مي‌كنند. معابر شهري در ارتباط ميان‌ مردم‌ نقش موثري دارند.

اين مسؤول اظهار داشت : يکي از عناصري که به زيباترشدن معابر شهري و ارتقاء کيفيت ديد و منظر کمک مي کند، مبلمان شهري است. مبلمان‌ شهري‌ از جمله‌ عناصر سازنده‌ فضاي‌ شهري‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ كميت‌ وكيفيت‌، زيبايي‌، راحتي‌، دوام‌ و محل‌ استقرار آن‌ نقش‌ بسيار اساسي‌ در دستيابي‌ به‌ شهري ‌زيبا و سالم‌ دارد، شهري‌ كه‌ در آن‌ شهروندان‌ احساس‌ آسايش‌ بنمايند و حضور در آن‌ رابه‌ نشستن‌ در خانه‌ ترجيح‌ دهند.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد :  سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با توجه به رسالت فوق و درخواست شهرداري منطقه دو مبني بر تهيه طرح مناسب سازي و مبلمان شهري خيابان حيدري، طراحي اين مسير را در سال 92 به مشاور سپرد و در خرداد ماه سال جاري مورد تصويب نهايي قرار گرفت و جهت اجرايي شدن به شهرداري منطقه دو ارسال گرديد.

وي يادآور شد : فقدان فضاي سبز مناسب، اغتشاش بصري به دليل وجود بافت فرسوده و جداره هاي نامطلوب شهري، شيب نامناسب گذرها براي دفع آبهاي سطحي، مکان نامناسب برخي از تيرهاي برق، فقدان شبکه جمع آوري آبهاي سطحي، کفسازي آسيب ديده و ناهموار، عدم وجود مبلمان شهري مناسب، آلودگي هاي بصري به دليل وجود بدنه هاي تعميرگاهي شامل طراحي مبلمان شهري يکدست و مناسب با فضاها و موقعيت خاص کاربري هاي موجود ،ارائه طرح روشنايي مسير ،استفاده از مصالح ثابت و غير لغزنده جهت سهولت حرکت و ايمني بيشتر ،استفاده از رمپ به جاي اختلاف سطح هاي نامناسب با حداقل شيب 8 درصد جهت سهولت استفاده افراد کم توان و معلول ،طراحي مسير نابينايان و مسير تجهيزات و مبلمان شهري در طول محور،طراحي مسير پيوسته فضاي سبز در مجاورت پياده رو به منظور افزايش زيبايي بصري ،طراحي سيستم جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي از مهم ترين مشکلات اين خيابان بوده که آسايش ساکنان محل را مختل نموده است .

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط