چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

طراحي بازار روز مينودر و دانش در شهرک مينودر قزوين آغاز شد

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از شروع طراحي بازار روز مينودر و دانش در شهرک مينودر ، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: سازمان طراحي دو پروژه طراحي بازار روز در شهرک مينودر و بازار روز دانش را در دستور کار خود قرار داده است .

وي افزود: با توجه به تجربه موفق بازار روزهاي مينودر ، مهديه و وليعصر ، سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل مزاحم شهري قزوين طراحي دو بازار روز ديگر در شهرک مينودر ، شهرک دانش را به سازمان خدمات طراحي سپرد .

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود :سازمان طراحي نيز در جهت کاهش سفرهاي درون شهري ، دسترسي آسان ساکنين به مايحتاج روزانه ايجاد فرصت شغلي براي جوانان جوياي کار منطقه و ساماندهي دستفروش ها و ... اقدام به طراحي اين پروژه کرد .

اين مسؤول اظهار داشت: زمين انتخاب شده در شهرک مينودر به مساحت 651متر مربع و شهرک دانش به مساحت 492 متر مربع در بافت مسکوني واقع شده و براساس جلسه با مديرعامل سازمان ميادين و ميوه و تره بار شهرداري مقرر شد غرفه هاي فروش به صورت پيش ساخته در نظر گرفته شود .

وي ادامه داد: در حال حاضر طرح فاز يک پروژه به تصويب رسيده و مشاور در حال اجراي فاز دوم مي باشد و در هر سايت 2 غرفه به مساحت 24 متر مربع و يک غرفه به مساحت 24 متر مربع و يک غرفه به مساحت 72 متر مربع و يک سرويس بهداشتي با دو چشمه در نظر گرفته شده است .

پايان پيام

تصاویر مرتبط