چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

رضايي‌قلعه، مشاور سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

تهيه طرح ساماندهي و زيباسازي حاشيه رودخانه باراجين به پايان رسيد

مشاور امور آب سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از تهيه طرح ساماندهي و زيباسازي حاشيه رودخانه باراجين (در محدوده شهري)، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد .

 

محمد رضايي‌قلعه، مشاور امور آب سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: محدوده مورد مطالعه مسير رودخانه باراجين حدفاصل ورودي بوستان باراجين تا بند انحرافي ارنجک در ضلع شرقي پادگان قزوين  به طول 7325 متر مي باشد که بخشي از آن بالاي اتوبان و بخش ديگر زير اتوبان قرار گرفته است.

وي افزود: در بخش شمالي آن و در ضلع شرقي بوستان 1400 هکتاري باراجين و در ضلع غربي جاده باراجين و پادگان نظامي تيپ صاحب الامر و دانشگاه آزاد قرار دارد و در بخش جنوبي (پايين اتوبان) و در ضلع غربي آن، بلوار جديد الاحداث ملاصدرا  و منطقه مسکوني ملاصدرا و همچنين لشکر 16 زرهي قزوين قرار گرفته و در ضلع شرقي آن نيز، اراضي کشاورزي واقع شده است و 4750 متر از طول مسير ساماندهي طرح در بالاي اتوبان و 2575 متر در پايين اتوبان قرار گرفته است.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ رضايي قلعه افزود: اين پروژه با دو هدف ساماندهي و زيباسازي اراضي حاشيه­اي (سواحل) رودخانه باراجين تعريف شده است.

وي بيان کرد: در برنامه ريزي اوليه تهيه طرح در بخش ساماندهي (شامل فاز يک و دو) به منظور تهيه طرح اجرايي و در بخش زيباسازي اراضي حاشيه اي (معماري منظر) در حد فاز يک، در مطالعات مشاور در نظر گرفته شد.

رضايي قلعه اظهارکرد: در اين پروژه همزمان با استفاده از نقشه هاي حد و بستر حريم شرکت آب منطقه اي، مجدداً نقشه برداري از محدوده پروژه به منظور تهيه نقشه هاي به روز شده، از سوي مشاور طرح، انجام گرفت تا براساس آن تهيه طرح اجرايي احداث ديواره هاي ساحلي و پروژه ساماندهي از سوي مهندسين مشاور به دقت صورت پذيرد. وي گفت: علاوه برآن براي اولين بار، نقشه نوع مالکيت اراضي در حاشيه اين رودخانه با توجه به نوع مالکيت (دولتي و خصوصي) و شناسايي مالکين و پلاک هاي مجاور رودخانه، توليد گرديد و همچنين نقشه بستر استحصال شده اراضي حاشيه رودخانه (به جامانده پس از اجراي طرح ساماندهي) نيز تهيه و به تأييد شرکت آب منطقه اي رسيد که در صورت اجراي پروژه ساماندهي و زيباسازي اراضي حاشيه­اي، حقوق دولت و مالکين اراضي مجاور، به خوبي رعايت گردد.

وي اظهار داشت: در سازگاري هر چه بيشتر با شکل طبيعي رودخانه و حفظ محيط زيست و زيبايي ظاهري، در انتخاب مصالح ساماندهي رودخانه دقت گرديد به عبارتي ديگر در اين پروژه به طول 1658 متر ديوار ساحلي با مصالح گابيون (توري فلزي)- سنگ و بتن که بيشتر آن در مسير بالاي اتوبان قرار گرفته، در دو سمت رودخانه ساخته خواهد شد و سعي شده که وضعيت طبيعي رودخانه در بيشتر مسير بالاي اتوبان با همين وضعيت موجود، حتي الامکان حفظ شود.

وي اضافه کرد: همچنين به طول 2290 متر نيز پايين اتوبان و شکل مقطع رودخانه به صورت ذوزنقه اي به صورت ديواره­هاي شيب دار در ساحل راست و چپ، با مصالح سنگ و ملات سيمان، ديواره سازي و ساحل سازي خواهد شد. وضعيت بستر طبيعي رودخانه مثل بالادست اتوبان، در پايين دست اتوبان نيز، حفظ و عرض ساماندهي و ديواره سازي رودخانه در اين قسمت، بين 50 تا 70 متر در نظر گرفته شده است. به طور کلي در کل مسير ساماندهي 7325 متري رودخانه، سعي شده به دليل استفاده از منظر و زيبايي طبيعت موجود، تا حتي الامکان شرايط طبيعي رودخانه حفظ و تغييرات متناسب و براساس نياز باشد.

وي بيان کرد : اعتبارات لازم براي اجراي پروژه براساس فهرست بهاي آبياري و زهکشي سال 1393 برابر 105 ميليارد ريال (فقط جهت اجراي بخش ساماندهي (ديواره سازي ساحل چپ و راست) رودخانه) برآورد گرديده است، که کل مسير رودخانه در طرح ساماندهي 7325 متر، مي باشد.

وي اشاره کرد: با توجه به ساختار مورفولوژي رودخانه باراجين، در اين پروژه به طول 1658 متر از ديوار ساحلي با مصالح گابيون (توري فلزي) و سنگ و بتن که بيشتر آن در بالاي اتوبان در نظر گرفته شده و همچنين به طول 2290 متر نيز، پايين اتوبان در دو سمت رودخانه ديوار شيب دار با مصالح سنگ و ملات، ساحل­سازي خواهد شد.

وي ادامه داد: در اين پروژه همانگونه که بيان شد سعي شده وضعيت طبيعي رودخانه در بالادست اتوبان، حدالامکان حفظ شود و از مقابل پارکينگ دانشگاه آزد به پايين به خصوص زير اتوبان نيز، تا ضلع شرقي پادگان (بند آبگير ارنجک) با حفظ شرايط طبيعي بستر رودخانه، با عرض رودخانه بين 50 تا 70 متر و رواندن آن ساحل سازي شود.

وي بيان کرد: مهمترين دستاورد اين پروژه اين است که: در اين طرح 8/26 هکتار اراضي حاشيه اي رودخانه که مربوط به بستر مازاد استحصالي پس از اجراي پروژه ساماندهي است، بدست خواهد آمد که 8/24 هکتار آن فقط در ضلع جنوب اتوبان و در ساحل راست و چپ رودخانه خواهد بود که براي اجراي طرح هاي زيباسازي حاشيه اي رودخانه مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

وي ادامه داد : در اين طرح در ضلع جنوب اتوبان به فاصله حدود 700 متري از آن، يک سد لاستيکي در عرض رودخانه در نظر گرفته شده است که در فصولي که در رودخانه باراجين جريان آب وجود دارد، آب را ذخيره نموده و يک درياچه طبيعي، زيبا و مفرح ايجاد نمود که در کنار ساير کاربري هاي در نظر گرفته شده براي اراضي حاشيه اي، از جمله احداث پارک و بوستان هاي تفريحي، محيط مناسبي به لحاظ تفريحي و گردشگري براي استفده و بهره برداري مردم شهر قزوين و مسافرين عبوري از اتوبان، به وجود آيد. با ساخت اين سد لاستيکي، درياچه تفريحي و گردشگري با ارتفاع 5/3 متر و به طول 70 متر (دو دهنه 35 متري) سطح درياچه اي به طول 5/2 هکتار (25200 مترمربع) ايجاد خواهد شد، که مي تواند براي قايقراني و ساير بازي هاي آبي مورد بهره برداري عموم شهروندان قرار گيرد.

مشاور سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: جانمايي طرح در محدوده شرقي قزوين و نقش آن در پر کردن فضاهاي خالي گردشگري در حوزه خارج از محدوده شهرهمجوار با کاربري هاي آموزشي- فرهنگي- اقتصادي- نظامي گردشگري و سکونت­گاه هاي جاذب گردشگري برخورداري از طبيعت رودکناري و ساختار مورفولوژيکي منحصر بفرد و پارامترهاي جذاب نظير صداي حرکت آب در طبيعت و آرامش و زيبايي فضاي طبيعي است.

رضايي قلعه اظهار کرد: همجواري با دسترسي هاي حائز اهميت منطقه اي و فرا منطقه اي (شامل اتوبان قزوين- زنجان در مسير خودروهاي عبوري از استان به خصوص شهر قزوين- مجاورت با بوستان 1400 هکتاري باراجين- دانشگاه آزاد اسلامي قزوين- جاده باراجين و منطقه کوهستاني و زيباي شمال شهر قزوين- منطقه مسکوني ملاصدرا و پونک است.

وي بيات کرد: استحصال 8/26 هکتار اراضي بستر مازاد رودخانه پس از اجراي طرح ساماندهي براي احداث کاربري هاي تفريحي و گردشگري در حاشيه رودخانه براي شهروندان است و اين کاربري ها شامل فضاي سبز، زمين بازي کودکان، فضاي خدماتي و بهداشتي، جاده سواره رو دسترسي و جاده هاي پياده رو و پارکينگ در ساحل راست و چپ و غيره، خواهد بود.

وي ادامه داد: ساماندهي رودخانه به طول 7325 متر از مقابل بوستان باراجين تا بند انحرافي ارنجک در ضلع شرقي پادگان قزوين و تعيين تکليف اراضي مجاورت ساحل راست و چپ به لحاظ تداخل با حد بستر و حريم رودخانه باراجين در اين محدوده.

وي گفت : همانگونه که اشاره شد با اجراي پروژه ساماندهي، 8/26 هکتار از اراضي مازاد بستر استحصالي رودخانه بجا مي ماند، بنابراين برنامه ريزي شده که همزمان با عمليات اجرايي ساماندهي، فاز دوم و تکميلي مطالعات معماري به منظور زيباسازي اراضي حاشيه اي به دست آمده، در دستور کار قرار بگيرد و تهيه طرح اجرايي آن به مهندسين مشاور خبره واگذار گردد و همچنين فاز دوم طراحي سد لاستيکي درياچه تفريحي و گردشگري بايستي به منظور اجراي همزمان آن با طرح ساماندهي از سوي مشاور مربوطه، تکميل تا بلافاصله به اجرا گذاشته شود.

وي ادامه داد: نهايتاً پيش بيني مي شود اعتبارات لازم براي اجراي بوستان و پارک 8/26 هکتاري اراضي حاشيه اي رودخانه باراجين در طول مسير پروژه در سواحل چپ و راست رودخانه و سد لاستيکي درياچه تفريحي جمعاً بيش از 220 ميليارد ريال هزينه در بر داشته و لذا براي کل پروژه ساماندهي و زيباسازي رودخانه باراجين از ابتداي شروع ساماندهي رودخانه تا پايان مرحله تکميل و بهره برداري و احداث بوستان حاشيه اي و درياچه تفريحي به بيش از 325 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز باشد، که پروژه خوبي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي خواهد بود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط