شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح پروژه بوستان 2 هکتاری پونک

طرح پروژه بوستان 2 هکتاری پونک

از ویژگی‌های مهم این پروژه ، بکارگیری مداوم فضای شهری به وسیله کاربران از طریق طراحی محیطی ، صرفنظر از عملكرد زيست محيطي و نقشي كه در سرزندگي و شادابي محلات دارند می توان اشاره کرد.

تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : حفظ فضای سبز و درختان موجود ، باز طراحی ، باز پیرایی ، ایمن سازی و بهبود سیما و منظر پارک ، بازنگری و بروز رسانی متره و برآورد پروژه بر اساس فهرست بهای سال 1397 می باشد.

با توجه به احداث و بهره برداری بیمارستان آقای محمد زاده در جبهه دیگری از بوستان ،در بروزرسانی طرح جهت برقراری حفظ و آرامش مواردی چون قرارنگرفتن بازیگاه کودک در جنب فضای بیمارستان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته می شود.

با توجه به احداث و بهره برداری دبیرستان انرژی اتمی به عنوان سومین دبیرستان انرژی اتمی در سطح کشور در جبهه جنوبی این بوستان پیش بینی طراحی چند المان در رابطه با موضوع در سطح پارک  در نظر گرفته می شود.

تصاویر مرتبط