شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح پروژه خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط)

طرح پروژه خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط)

بروزرسانی خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط) که برای اجرا تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شد خبر داد.

این پروژه برای اجرا تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شده است.پیرو جلسه هماهنگی درباره اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی در سال جاری، طرح پروژه خانه فرهنگ شهید بهشتی (باغ نشاط) بر اساس فهرست‌ بهای سال 97 بروز رسانی و تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شده است.

تصاویر مرتبط