شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح پروژه فرهنگسرای نشر آثار امام (ره)

طرح پروژه فرهنگسرای نشر آثار امام (ره)

این پروژه برای اجرا تحویل منطقه دو شهرداری قزوین شده است.

پیرو جلسه هماهنگی درباره اجرای پروژه‌های عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین در سال جاری، طرح پروژه فرهنگسرای نشر آثار امام (ره) بر اساس فهرست‌ بهای سال 97 بروز رسانی و تحویل منطقه دو شهرداری قزوین شده است.

تصاویر مرتبط