چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

پروژه بام قزوین

پروژه بام قزوین

این پروژه برای اجرا تحویل مدیریت منطقه نمونه گردشگری باراجین شده است.

پیرو جلسه هماهنگی درباره اجرای پروژه‌های عمرانی منطقه نمونه گردشگری باراجین در سال جاری، طرح پروژه بام قزوین بر اساس فهرست‌ بهای سال 97 بروز رسانی و تحویل مدیریت منطقه نمونه گردشگری باراجین شده است.

تصاویر مرتبط