چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

پروژه بوستان هادی آباد

پروژه بوستان هادی آباد

این پروژه برای اجرا تحویل منطقه یک شهرداری و اداره راه و شهرسازی شده است.

پیرو جلسه هماهنگی درباره اجرای پروژه‌های عمرانی منطقه یک شهرداری و اداره راه و شهرسازی در سال جاری، طرح پروژه پارک هادی آباد بر اساس فهرست‌ بهای سال 97 بروز رسانی و تحویل منطقه یک شهرداری و اداره راه و شهرسازی شده است.

تصاویر مرتبط