چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

پروژه تعریض پل ورودی ناصر آباد و دانش

پروژه تعریض پل ورودی ناصر آباد و دانش

این پروژه برای اجرا تحویل شهرداری منطقه یک شده است.

پیرو جلسه هماهنگی درباره اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه یک در سال جاری، طرح پروژه تعریض پل ورودی ناصر آباد و دانش بر اساس فهرست‌ بهای سال 97 بروز رسانی و تحویل شهرداری منطقه یک شده است.

تصاویر مرتبط