چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

پروژه خانه فرهنگ چوبیندر

پروژه خانه فرهنگ چوبیندر

این پروژه برای اجرا تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شده است.

پیرو جلسه هماهنگی درباره اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی در سال جاری، طرح پروژه خانه فرهنگ چوبیندر بر اساس فهرست‌ بهای سال 97 بروز رسانی و تحویل شهرداری منطقه یک و اداره راه و شهرسازی شده است.

تصاویر مرتبط