چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

پروژه مناسب سازی و مبلمان شهری خیابان بوعلی قزوین

پروژه مناسب سازی و مبلمان شهری خیابان بوعلی قزوین

این پروژه برای اجرا تحویل منطقه دو شهرداری قزوین شده است.

پیرو جلسه هماهنگی درباره اجرای پروژه‌های عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین در سال جاری، پروژه مناسب‌سازی و مبلمان شهری خیابان بوعلی بر اساس فهرست‌ بهای سال 97 بروز رسانی و تحویل منطقه دو شهرداری قزوین شده است.

تصاویر مرتبط