چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

پروژه مناسب سازی و مبلمان شهری خیابان حیدری

پروژه مناسب سازی و مبلمان شهری خیابان حیدری

این پروژه برای اجرا تحویل منطقه دو شهرداری قزوین شده است.

پیرو جلسه هماهنگی درباره اجرای پروژه‌های عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین در سال جاری، پروژه مناسب‌سازی و مبلمان شهری خیابان حیدری بر اساس فهرست‌ بهای سال 97 بروز رسانی و تحویل منطقه دو شهرداری قزوین شده است.

تصاویر مرتبط